Vergoeding en afspraken

 

Ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 behandeluren per kalenderjaar. Soms vergoedt de aanvullende verzekering meer uren.  Hier vindt u meer informatie. Het tarief verschilt per zorgverzekeraar. Ergotherapie valt onder het eigen risico. 

Voor ergotherapie bij StructuurPraktijk is een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

 

Begeleiding

Ine Lamers biedt specialistische begeleiding in de regio Nijmegen - Arnhem. In onderaannemerschap bij Jan Arends en bij Kenniscentrum ADHD en ASS.

De begeleiding wordt betaald door de gemeente, in het kader van de WMO, als daarvoor een indicatie is afgegeven. De client betaalt in de meeste gevallen een eigen bijdrage van € 19,00 per maand hiervoor aan het CAK.

 

Praktijkinformatie

StructuurPraktijk heeft een privacy reglement en een kwaliteitsbeleid.  

Hier vindt u alle praktische informatie op een rij. Handig om door te lezen voorafgaand aan de eerste afspraak.

Sinds de coronacrisis maken we regelmatig gebruik van beeldbellen. Dit doen we met WeSeeDo en Teams, die beide AVG-proof (dus veilg) zijn. 

 

Afspraken

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders worden kosten in rekening gebracht. 

 

Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend kunt u klachten met ons bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u ons vragen naar de klachtenprocedure. Informatie hierover is ook te vinden op www.zorgbelang-nederland.nl. Wij voldoen aan de Wkkgz.

 

Wij zijn verplicht calamiteiten of geweld tijdens de ondersteuning te melden.

StructuurPraktijk heeft tot 1 juli 2020 contracten met de gemeentes Arnhem, Duiven, Lingewaard, Rheden, Westervoort en Zevenaar