Ergotherapie

 

Ergotherapie helpt mensen om de dingen die voor hen belangrijk zijn, weer zelf te doen. Het richt zich op het concrete praktische handelen van alledag.

Wanneer u moeite hebt met het doen van uw dagelijkse bezigheden, thuis of op het werk, dan kunt u bij een ergotherapeut terecht.

StructuurPraktijk is gespecialiseerd in  ergotherapie bij volwassenen met  ADD, ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen en aanverwante problematiek.

 

Verloop van de behandeling 

Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats bij u thuis of op het werk. U vertelt uw verhaal en  we bespreken uw vraag. Daarna gaan we gegevens verzamelen: waar zit precies het probleem en waar wordt het door veroorzaakt. Soms wordt er een test afgenomen of  laten we u een vragenlijst invullen.  Zo nodig overleggen we met uw arts of andere hulpverleners.

Aan de hand van de resultaten kunnen we een behandelplan opstellen. Daarmee gaat u samen met de ergotherapeut aan de slag. De behandelingen vinden meestal bij u thuis of op het werk plaats. Een enkele keer wordt u uitgenodigd naar de ergotherapiepraktijk te komen.

 

Nieuwe vaardigheden en een ondersteunende omgeving

Al doende krijgt u inzicht in uw handelen en leert u nieuwe vaardigheden. Vaak komen in de behandeling de volgende onderwerpen aan bod:

-          Creëren van een ondersteunende woon- of werkomgeving met meer structuur en overzicht

-          Advisering rond omgaan met papieren en digitale informatie

-          Effectiever omgaan met tijd en taken (dag- en week planning)

Ergotherapie